Všeobecné obchodné podmienky

1. Informácie o dodávateľovi

Prevádzkovateľ internetového obchodu je Marián Bujalko MBtechnic.

Sídlo: Horný Ohaj 100
952 01 Vráble
IČO: 406 85 004
DIČ: 1070079516
IČ DPH: SK 1070079516

Číslo živnostenského registra: 403-23096

Prevádzka/kamenná predajňa : Levická 12
952 01 Vráble

Otváracie hodiny kamennej predajne: Po-Pia  8:00 – 17:00
So:  8:00 – 12:00

Číslo účtu / IBAN: SK 28 0900 0000 0050 7376 7635

Zodpovedná osoba: Marián Bujalko

Telefonický kontakt: +421 915 188 818

E-mail: bujalko@mbtechnic.skmarian.bujalko@gmail.com

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P.O. BOX 49A

950 50  Nitra 1

tel.:037/ 7720 001

e-mail: nr@soi.sk

2. Informácie o tovare

Ceny tovarov sú pri každom výrobku dané v EUR s 20% DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo  ceny aktualizovať a meniť v prípade zmeny cien na trhu alebo u svojho  dodávateľa aj bez upozornenia, avšak to sa nevzťahuje už na vytvorené objednávky.

Záručná doba na výrobky je riadená podľa Občianskeho zákonníka. Záručná doba pre osoby používajúce výrobky pre účely podnikania je stanovená konkrétnym dovozcom resp. výrobcom, nie Občianskym zákonníkom.

Stanovená záručná doba je 24 mesiacov t.j. 2roky, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Preto odporúčame doklad o prevzatí uschovať.

Záručný servis poskytuje a zabezpečuje prevádzkovateľ priamo v sídle alebo v partnerských servisných strediskách MTD a Dolmar.

3. Objednanie tovaru, dodacie podmienky objednávky

Termín odoslania tovaru (deň objednávky sa nezapočítava do termínu odoslania tovaru) je v prípade, že je tovar skladom, do troch dní.

V prípade, že nie je z akéhokoľvek dôvodu možné dodržanie termínu odoslania tovaru, bude zákazník o tejto skutočnosti informovaný mailom alebo telefonicky. Pri objednaní viacerých druhov tovarov, dodacej lehote zodpovedá produkt s najdlhšou dodacou lehotou.

Termíny dodania nie sú záväzné a preto nezaručujeme presné dodržanie termínu z dôvodu meniacich sa stavov skladových zásob u dodávateľov, ktorí nám nedokážu zabezpečiť presné naskladnenie tovaru. Pre presnejšie stanovenie dodacej lehoty a dostupnosti tovaru sa prosím informujete priamo u nás na kontaktom telefónom čísle. Nedostupný tovar Vám na požiadanie zarezervujeme. Dostupnosť pravidelne sledujeme a priebežne sa snažíme zákazníkov o dostupnosti informovať telefonicky, mailom, alebo prostredníctvom SMS.

Vami vybraný tovar si jednoduchým kliknutím na ikonu vložíte do nákupného košíka. Následne zadáte spôsob platby a spôsob doručenia a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte mail s potvrdením  objednávky. V prípade, že v čase objednania nie je tovar skladom, budete o tejto skutočnosti informovaní.

Tovar je však expedovaný najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim, ak pri tovare nie je uvedená dlhšia doba.

4. Doprava

Doprava je zabezpečená kuriérskou spoločnosťou Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46489595, IČ DPH: SK2023410301, alebo je možný osobný odber v predajni.  Osobný odber je nutné uviesť pri objednávke, aby sme Vám tovar vedeli vopred pripraviť.

Cena dopravy prostredníctvom kuriérskych prepravných spoločností pri nákupe do 100€ – 5€. Pri nákupe nad 100€ všetky náklady na balenie a prepravu hradíme za Vás.

Pri niektorých špecifických druhov tovaru sa hodnota prepravy rieši individuálne.

Vybrané druhy tovaru označené „doprava zdarma“, znamená že balenie a dopravu pre Vás zabezpečíme na naše náklady. Doručenie tovaru je do dvoch pracovných dní od expedície z nášho skladu.

5. Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je poškodená. V prípade poškodenia zásielky nepodpisujete doručovateľovi dodací list, kým v jeho prítomnosti neprekontrolujete obsah zásielky. V prípade poškodeného tovaru je vhodné spísať reklamáciu s doručovateľom a informovať o tejto skutočnosti prevádzkovateľa.

V prípade, že zásielka nebola poškodená a napriek tomu bol obsah zásielky poškodený (deformácie spôsobené nadmerným otrasom, praskliny a pod.), ohláste to prosím ihneď na dispečing prepravnej spoločnosti, najneskôr nasledujúci deň dodania tovaru.

Pokiaľ je tovar poškodený inak (výrobná vada) kontaktujte prosím priamo nás telefonicky alebo mailom.

6.Spôsob platby

 • Dobierka – vaša objednávka je zaslaná na Vami zvolenú adresu, za tovar platíte pri prevzatí prepravcovi. Tento spôsob je možný iba na území SR. V každej zásielke je priložený faktúra a záručný list. Pri platbe na dobierku sa účtuje príplatok za „dobierku“ vo výške 3,00 €.
 • Prevodom na účet- údaje k platbe obdržíte mailom. Zásielka bude expedovaná až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. V každej zásielke je priložená faktúra a záručný list.
 • Osobný odber na predajni- termín si treba vopred dohodnúť
 • Splátkový systém Quatro -iba osobne na predajni
 • Splátkový systém Cetelem- iba osobne na predajni

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru ako aj pred dodaním tovaru. Spotrebiteľ môže použiť -Formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár si môžete prevziať tu. V prípade, že sa takto rozhodnete, pošlite nám spolu s formulárom o odstúpení od zmluvy, číslo objednávky, dátum nákupu a číslom účtu pre finančné vysporiadanie. Tovar je nutné zaslať spolu s dokladom o kúpe do 14-tich dní od dňa odstúpenia od zmluvy a to späť na adresu sídla: Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble.

Tovar môžete vrátiť i osobne na predajni : Levická 12, 952 01 Vráble.

Pri vrátení zasielajte /odovzdajte tovar vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Pri odstúpení od zmluvy znášate všetky náklady spojené s vrátením tovaru.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu sumu za tovar alebo jej časť v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, alebo spôsobom akým kupujúci uhradil za tovar, ak sa nedohodnú inak.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené nad rámec zistenia charakteristík a vlastností tovaru.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. I v tomto prípade náklady spojené so zaslaním tovaru späť predávajúcemu, znáša kupujúci.

8. Storno objednávky

Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania pre tovar, ktorý je vyrábaný podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo pre jediného spotrebiteľa. Stornovanie je možné elektronicky e-mailom alebo telefonicky. Stornovanú objednávku považujeme za zrušenú. V tomto prípade neúčtujeme žiadne poplatky ani penále spojené so stornovaním objednávky.

V prípade, že sa Vami objednaný tovar už nevyrába, si predávajúci vyhradzuje právo na zrušenie objednávky. O tejto situácii bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať.

V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu sumu a nedohodne sa s predávajúcim o náhradnom tovare, budú mu finančné prostriedky vrátené v čo najkratšom možnom termíne. Najneskôr v zákonnej lehote 14 dní.

9. Reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a objednávkou je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

Kupujúci reklamovaný tovar zašle spolu s reklamačným formulárom, ktorý si môžete prevziať tu a s kópiou faktúry na adresu predávajúceho: Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble. Reklamácie tovaru budú vybavené v súlade s občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 10:00 – 17:00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
 2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
 4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
 5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

 

10. Ochrana osobných údajov

  • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
  • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
  • Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  • právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  • právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  • právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
  • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
  • Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
  • Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.


Tento e-shop je certifikovaný.